Privacy en veilig sportklimaat

OKK’70 wil een vereniging zijn waar mensen met plezier kunnen sporten in een veilige omgeving en waar men erop kan vertrouwen dat er zorgvuldig met zijn of haar gegevens omgegaan wordt.

Hoe wij omgaan met jouw gegevens kun je terugvinden in onze privacyverklaring. (privacyverklaring.pdf). Daarnaast vragen wij vrijwilligers een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen zodat deze ook bewust zijn dat bepaalde informatie vertrouwelijk is en dient te blijven.

Als preventieve maatregel om een zo veilig mogelijk sportklimaat te creëren hanteert OKK’70 Voor het aanstellen van vrijwilligers het volgende beleid:

  • Een kennismakingsgesprek met een bestuurslid wanneer de vrijwilliger nog niet bekend is bij het bestuur
  • Overleggen van een VOG wanneer met jeugdleden wordt gewerkt
  • Ondertekenen van de geheimhoudingsverklaring
  • Goedkeuring door het bestuur

Daarnaast heeft OKK’70 een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Annemarie de Rover, te bereiken via vertrouwenspersoon@okk70.nl, of telefonisch via een telefoonnummer terug te vinden in de nieuwsbrief.